Synovus names Davies as Northwest Georgia market executive