Saranac Lake boys, Saranac girls claim Section VII titles