Progress 2024: Limestone churches serve the community