Fredonia’s Jordan Lucas no-hits Wilson in Class B title game