COUNTY TOURNAMENT (VARSITY GIRLS): No. 5 Vinemont 41, No. 4 Holly Pond 38