Senior Citizens Council next Senior Trip to Tarrytown